Pilgrimsvandring

Nyhet Publicerad

24/6

Söndag 24/6 Den helige Johannes Döparens dag ”Den Högstes profet”

11.00 Pilgrimsvandring - Pastoratsdag

Vandring genom skogen till S:t Sigfrids källa
Kyrklunch - pilgrimslekar och pilgrimsmässa som avslutas med dopförnyelse vid källan
Anmälan till 0480-770400 för lunchen
Skjuts Karlslunda-Mortorp: Carl-Bertil Nelson: 0480 - 341 62

14.00 Friluftsmässa S:t Sigfrids källa

Ove Carlsson, Karlslunda-Mortorp kyrkokör