Pilgrimsvandring

Nyhet Publicerad

Allhelgonatid

Söndag 1 november
10:00 Mässa i Ljungby kyrka

Efter mässan startar vi

PILGRIMSVANDRING

Sträckans längd ca 5 km
Start och mål vid Ljungby kyrka

Medtag eget fika

Välkomna!