Pilgrimsvandring

Nyhet Publicerad

30/6

Söndag 30/6 Andra söndagen efter trefaldighet ”Kallelsen till Guds rike”

09:30 Pilgrimsvandring
Kyrklunch, anmälan: 0480-770400

14:00 Friluftsgudstjänst Sigfrids källa
Sammanlyst för hela pastoratet
Ove Carlsson, Lars Övrenius