Pilgrimsvandring

Nyhet Publicerad

2/4

Pastoratsgemensam pilgrimsvandring

13.00 Pilgrimsvandring från Voxtorps kyrka, c:a 1 tim. 15min vandring

14.00 c:a-tid Pilgrimssoppa med bröd och dryck (80 kr)
Anmälan till 0480-770400 för pilgrimssoppan vid Håpen
Hans Lejon berättar under förtäringen om Håpen, kvarnen, laxomtaget

15.00 c:a-tid Pilgrimsvandring över och utmed Hagby ån till Hagby kyrka. c:a 1 tim. 15min vandring

17.00 Dansmässa Din Ljusa skugga i Hagby kyrka

Återtransport till Voxtorps kyrka