Pilgrimslördag

18/9

Vid Hagby kyrka

13:00 Korv med bröd för alla
14:00 Gemensam start med sångstund

Välj ett av spåren

14:15 Pilgrimsvandring med Ove till Sigfridshamn
14:15 Pilgrimskyrkis med pyssel, lek och äventyr för barn och familj

Välkomna!