Pilgrimsdag

Annandag påsk 10/4

Annandag påsk - Möte med den uppståndne

10:00-14:00 Pilgrimsdag

10:00 Pilgrimsbön Mortorps kyrka
Därefter pilgrimsvandring med bibeltankar
till Arby kyrka. Vi passerar järnåldersgravfältet
& hällristningar. Vi fikar på vägen, medtag fikakorg

12:30 Pilgrimsmässa Arby kyrka
Pilgrimslunch (80 kr) i Bovestugan. 
Anmälan till lunch senast 5/4: 0480-770431

Foto: Illustratör: Ellen Ingvarsson