Pastoratssöndag

Nyhet Publicerad

26/1

26/1 2020 kl. 11:00

Alla våra gudstjänster är sammanlysta till ekumenisk Festmässa i Kalmar Domkyrka
Stor ekumenisk kör under ledning av LarsLisa Andersson

Efter mässan: gemensam församlingslunch på Restaurang Lindström på hotell Witt
100 kr för vuxna, 50 kr för barn


Anmälan till lunch och hjälp med skjuts senast 8/1 till exp. 0480- 770 400 eller sodermore.pastorat@svenskakyrkan.se