Passionsandakter

Nyhet Publicerad Ändrad

6/4

Onsdagar kl. 18:30

9 mars Tvärskogs församlingshem
Att vara utlämnad Luk 22:1-6

16 mars Mariagården, Påryd
Vem är störst? Luk. 22:7-38

23 mars Tvärskogs församlingshem
Att bli utsatt för prövning Luk. 22:39-46

30 mars Mariagården, Påryd
Att bli sviken och att svika Luk. 22:47-71

6 april Tvärskogs församlingshem
Oskyldigt dömd Luk. 23:1-25