Påsk i S:t Olofs kyrka

Nyhet Publicerad

SKÄRTORSDAGEN

Kyrkan öppen när personal är på plats kl. 18-20
Ringning och bön kl. 19

LÅNGFREDAGEN

Kyrkan öppen när personal är på plats kl. 14-16
Ringning och bön kl. 15

PÅSKDAGEN

Kyrkan öppen när personal är på plats kl. 15-17
Ringning och bön kl. 16

Vid och i kyrkorna finns meditationsvandringar, korsvägsandakt och kyrktrim, missa inte det! För mer info >