Påsk i Ljungby kyrka

Nyhet Publicerad

SKÄRTORSDAGEN

Kyrkan är öppen kl. 8-20
Personal på plats kl. 18-20
Ringning och bön kl. 19

LÅNGFREDAGEN

Kyrkan är öppen kl. 9-16
Personal på plats kl. 9-11
Ringning och bön kl. 10

PÅSKAFTON

Kyrkan är öppen kl. 10-16

PÅSKDAGEN

Kyrkan är öppen kl. 9-17
Personal på plats kl. 9-11
Ringning och bön kl. 10

ANNANDAG PÅSK

Kyrkan är öppen kl. 9-16

Vid och i kyrkorna finns meditationsvandringar, korsvägsandakt och kyrktrim, missa inte det! För mer info >