Påsk i Arby kyrka

Nyhet Publicerad

SKÄRTORSDAGEN

Kyrkan är öppen kl. 8-19:30

LÅNGFREDAGEN

Kyrkan är öppen kl. 8-19:30
Personal på plats kl. 14-16
Ringning och bön kl. 15

PÅSKAFTON

Kyrkan är öppen kl. 8-19:30

PÅSKDAGEN

Kyrkan är öppen kl. 8-19:30

ANNANDAG PÅSK

Kyrkan är öppen kl. 8-19:30

Vid och i kyrkorna finns meditationsvandringar, korsvägsandakt och kyrktrim, missa inte det! För mer info >