Pågående arbeten

Nyhet Publicerad Ändrad

Vi ber om överseende

På och kring våra kyrkor och kyrkogårdar utförs då och då arbeten för att vårda, underhålla och utveckla dem. Det kan medföra oreda under tiden. Vi ber om överseende med det.

SÄKERHETSKONTROLL AV GRAVSTENAR

Vi gör regelbundet säkerhetskontroll av gravstenar på våra kyrkogårdar. Berörda gravrättsinnehavare kommer få information via brev. Se mer information här >

MURRENOVERINGAR VID våra KYRKOGÅRDAR

Arbete med att renovera kyrkogårdsmurarna pågår. Så länge det är risk för frost kommer de delar som renoverats att vara täckta för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt. Renoveringen fortsätter när vädret tillåter.

Arby kyrka

Arby kyrka stängd för renovering av värmesystem och öppnas åter 
troligen inför påsken 2022. Alla gudstjänster och förrättningar sker i Hagby kyrka.