Pågående arbeten

Vi ber om överseende

På och kring våra kyrkor och kyrkogårdar utförs då och då arbeten för att vårda, underhålla och utveckla dem. Det kan medföra oreda under tiden. Vi ber om överseende med det.

Renovering av bäck vid minneslund

Under våren 2024 pågår renovering av bäcken vid minneslunden på Ljungby kyrkogård. Dammduk ska bytas ut och det kommer planteras flera blommor som gynnar den biologiska mångfalden och smyckar platsen.

Renovering av gjutjärnstaket och gjutjärnsvårdar

Nu pågår renovering av gjutjärnstaket och gjutjärnsvårdar på Halltorp- och Hagby kyrkogård.

Gravarna med sina anordningar har ett högt kulturhistoriskt värde. Med hänsyn till gravanordningarnas höga värde, har åtgärderna bedömts som tillståndspliktiga av länsstyrelsen.

Södermöre pastorat har fått tillstånd att laga, tvätta och måla med hjälp av experter. Allt sker med godkända metoder, målning sker med pensel och med godkänd linoljefärg.  

Vid frågor kontakta kyrkogårdsansvarig Sofia Olander tel: 0480-770428

Information kring träd vid minneslunden Arby

Prydnadskörsbären vid minneslunden har drabbats hårt av sjukdom, troligen svampsjukdomen grå monilia Monilia Laxa.

Södermöre pastorat kommer att fälla träd och ersätta dem med nya liknande träd inom två år.

Säkerhetskontroll av gravstenar

Vi gör regelbundet säkerhetskontroll av gravstenar på våra kyrkogårdar. Berörda gravrättsinnehavare kommer få information via brev. Se mer information här >