Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Pågående arbeten

Vi ber om överseende

På och kring våra kyrkogårdar utförs då och då arbeten för att vårda, underhålla och utveckla dem. Det kan medföra oreda under tiden. Vi ber om överseende med det.

S:T Olofs kyrka

Renovering av S:t Olofs orgel, el- samt värmesystem kommer att genomföras under tiden 19/9 – 24/11. Detta arbete kommer att medföra en viss oreda och påverka verksamheterna i St Olofs kyrka och Olofsgården en del. Vi ber om överseende för detta och ser fram emot denna förbättring.

SÄKERHETSKONTROLL AV GRAVSTENAR

Under maj månad påbörjar vi säkerhetskontroll av gravstenar på Karlslunda och Mortorps kyrkogårdar. Berörda gravrättsinnehavare kommer få information via brev. Se mer information här >

ASKGRAVLUND PÅ HALLTORP KYRKOGÅRD

Stora delar av arbetet med att anlägga en askgravlund och sätta belysning på nya delen av Halltorp kyrkogård är klart. Arbetet med plantering mm planeras bli klart under 2019.

MURRENOVERINGAR VID KARLSLUNDA OCH MORTORPS KYRKOGÅRDAR

Arbete med att renovera kyrkogårdsmurarna pågår. Så länge det är risk för frost kommer de delar som renoverats att vara täckta för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt. Renoveringen fortsätter när vädret tillåter.

MURRENOVERING VID HALLTORP KYRKOGÅRD

Muren som går mellan kyrkogården och prästgårdstomten ska renoveras under 2019.