Öppen kyrka

Nyhet Publicerad

5/11

Öppet för bön & ljuständning i allhelgonatid
Personal finns på plats för samtal och bön
Vi bjuder på enkelt kaffe

13-16 Ljungby kyrka
Musik kl. 13:30 och kl. 15:30 Kim Eriksen
13-16 Hagby kyrka
Musik kl. 13:30 Minu Bergman
13-16 Karlslunda kyrka
Musik kl. 13:30 Elisabeth Helgesson Palm
13-16 Mortorps kyrka
Musik kl. 15:00 Elisabeth Helgesson Palm
13-16 Halltorp kyrka
Musik kl. 15:00 Burkhard Flögel
13-16 Voxtorp kyrka
Musik kl. 15:00 Minu Bergman
13-16 Arby kyrka
Musik kl. 13:30 Burkhard Flögel