Omställning pågår

Nyhet Publicerad

Södermöre pastorat stänger inte. Däremot förändras, av omsorg om människorna, nu formerna för kyrkans arbete. Vår uppgift att inbjuda till gemenskap och kristen tro är den samma även om det fysiska avståndet mellan människor nu måste öka. Kyrkans klockor kommer att fortsätta ringa till bön och gudstjänst både i ljusa och mörka dagar. Kyrkans förbön för och med människor och bygd intensifieras. Kyrkan är vi och där Kristi verk sker där är kyrkan!

Den stora synliga förändringen i Södermöre pastorat nu är att all vardagsverksamhet sätts på paus. Det innebär att inga grupper och samlingar kommer att ske i våra lokaler. Detta gäller åtminstone fram till och med påsk.

Ingen ska dock behöva vara ensam. Behöver man någon att tala med, oavsett om det handlar om oro om sakernas tillstånd eller att man bara känner sig lite ensam, så finns präster och diakon tillgängliga för samtal. Tveka inte, ring oss! Eller maila så ringer vi upp!

För riskgrupper, de över sjuttio år och de som av olika anledningar inte kan komma ut, kommer vi nästa vecka starta upp möjligheten att få hjälp att handla eller andra ärenden. Vi återkommer på hemsida och Facebook om mer info om exakt hur vi löser detta. Men är det akut redan idag så hör av er så vill vi hjälpa till!

I tider av oro och förändring så behöver vi samla oss och hålla vårt lugn. Vi kommer att se till att kyrkorna i pastoratet är öppna längre än vanligt på dagarna och att man kan komma in stanna upp, be och tända ljus.

Gudstjänstlivet i våra kyrkor kommer att fortsätta enligt planen i så hög grad som möjligt. Körer och solister kanske inte medverkar som planerat men gudstjänst kommer att hållas så länge det inte utgår några påbud om annat. Vi gör det så fint vi kan och vi menar att bönen för landet, alla sjuka, alla oroliga och alla som arbetar för lindra situationen måste leva.

Vi räknar med att kunna erbjuda musikserien Musik i Södermöre som planerat. Det är inte alla gånger lämpligt att de som är inbokade att spela kommer och gör det, men ambitionen är att det likväl ska kunna bli en stunds musik och en andakt på uttalad tid och plats.

Vi kommer också att ha fler bönestunder i kyrkorna. Främst kvällstid men också morgon- och middagsbön på sina ställen. Vi kommer snart att komma ut med information om detta. Välkomna att dela bönen och omsorgen!

För den som inte kan eller får, vågar eller vill komma till bön och gudstjänst i våra kyrkor är vi också på gång att för de som önskar skapa en ordning för bön som man kan be hemma. En tanke är att man ber den bönen samtidigt som vi ber i kyrkorna och så kan vi samlas i bön tillsammans fast på olika ställen.

Se våra annonser i Kalmarposten, i månadsbladet och följ oss på hemsidan och Facebook för så aktuell information som möjligt.

Som sagt: Vi ställer inte in, vi ställer om. Och som förut gäller tvätta händerna och håll dig hemma om du ha minsta möjliga sjuk- eller förkylningssymptom. Vi följer Folkhälsomyndighetens och Växjö stifts rekommendationer och håller oss uppdaterade och gör bedömningar och uppdateringar löpande.

Vi ber Gud välsigna oss, förbarma sig över oss och hjälpa oss hålla huvudet kallt men hjärtat varmt!

Richard Thörn, kyrkoherde