O Antifonerna

Nyhet Publicerad Ändrad

O Antifonerna

24 december

Julevangeliet

Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinus var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef som, genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galiléen upp till Judéen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med sin trolovade, som väntade sitt barn.

Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.

I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött bar som är lindat och ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: ”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem som han har utvalt.

När ängeln farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varandra: ”Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta.” De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta otill sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem.

Så lyder det heliga evangeliet
Lovad vare du Kristus

O Antifonerna - O Emmanuel

23 december

O Immanuel, vår domare och Konung,
du som skaffar rätt åt ditt folk och skall ge det frälsning:
kom i nåd för att frälsa oss, du vår tillflykt och starkhet.

O Antifonerna - O Rex Gentium

22 december

O folkens Konung, du folkens längtan,
du hörnsten som bryter ned skiljemurarna
och gör allt till ett: kom och rädda människan
som du danat av jorden.

O Antifonerna - O Oriens

21 december

O Soluppgång, du avglans av Guds härlighet
du rättfärdighetens Sol:
kom för att lysa över dem som sitter i mörkret
och i dödens skugga.

O Antifonerna - O Clavis David

20 december

O Davids nyckel, du spiran i Israels hus,
du öppnar, och ingen kan tillsluta,
du tillsluter, och ingen kan öppna,
Kom och led ut de fångna ur fängelset,
dem som sitter i mörker och i dödens skugga.

O Antifonerna - O Radix Jesse

19 december

O Jesse telning, du står som ett banér för folken,
inför dig tiger konungar i förundran,
dig tillhör jordens alla folk.
Kom till vår frälsning, träd fram i glans,
o Herre, dröj inte.

O Antifonerna - O Adonai

18 december

O Adonai, Gud som leder Israel,
du uppenbarade dig i den brinnande busken
och gav din lag på Sinai berg.
Kom och förlossa oss, du vår tillflykt och starkhet.

O Antifonerna - O Sapientia

17 december

O eviga Vishet,
du som har utgått från den Högstes mun
du når från världens ena ände till den andra,
och styr allting med ditt blotta ord:
kom för att lära oss vishetens väg.

O Antifonerna
O Emmanuel
O Rex Gentium
O Oriens
O Clavis David
O Radix Jesse
O Adonai
O Sapientia