Nomineringar

Nyhet Publicerad

6/10 och 20/10

Dags för nomineringsmöten till församlingsråden i Södermöre pastorat

Under oktober månad hålls det nomineringsval till församlingsråden för Arby-Hagby, Halltorp-Voxtorp och Ljungby församlingar i Södermöre pastorat. Församlingsråden är församlingarnas styrelser. Själva beslutet av rådens sammansättning föreslås av en valberedning och beslutas sedan av Kyrkofullmäktige. Men för att få ett demokratiskt genomslag, tydligare transparens och aktivt engagemang i församlingarna ska nomineringsmöten hållas där församlingsborna gemensamt får nominera och nomineras. Nomineringar som sedan utgör grunden för valberedningens förslag. 

Församlingsrådets huvudsakliga uppgift är att ansvara för gudstjänstlivets utformning och utveckling. De ska välja kyrkvärdar, ansvara för kollekter och andra uppgifter som delegeras av pastoratets kyrkoråd. När det kommer till frågor om förändringar i pastoratets organisation, styrdokument och annat som direkt rör församlingen ska församlingsråden yttra sig innan beslut tas hos kyrkofullmäktige.

Alltså: Här finns en chans att vara aktiv och få vara med att forma hur församlingarna ska styras. Och det på ett mer direkt och nära sätt än det egentliga kyrkovalet som kan upplevas som anonymt. Så vill du själv vara med eller har du någon i din närhet du tycker borde vara med så kom till nomineringsvalen!

Det som krävs för att kunna nomineras till post i församlingsråden i Arby-Hagby, Halltorp-Voxtorp eller Ljungby är att man är medlem i Svenska kyrkan, bosatt inom Södermöre pastorats gränser och har fyllt 18 år senast den 6 november. Dessutom måste man skriva under den blankett som försäkrar att man är villig att ställa upp; ingen kan alltså bli vald utan att vara tillfrågad och beredd. Blanketten finns nedladdningsbar här.

Nomineringsvalen sker som följer:

För Ljungby församling den 6 oktober i Ljungby kyrka vid kyrkkaffet efter högmässan som börjar kl. 10.

För Arby-Hagby församling den 20 oktober i Arby kyrka vid kyrkkaffet efter familjegudstjänsten (kl. 11) där barnkören sjunger.

För Halltorp-Voxtorp den 20 oktober i Voxtorp kyrka vid kyrkkaffet efter högmässan (kl. 18) där också Laijatos Garlatis spelar violin.

Välkomna att ta plats i och påverka församlingarnas liv och verksamhet!

Richard Thörn, kyrkoherde