Nominering till Församlingsråd

Nyhet Publicerad

19-28/11

Kyrkovalet är genomfört. I Södermöre pastorat fick nomineringsgruppen Politiskt fria 13 mandat och nomineringsgruppen Centern 12 mandat.

Kyrkofullmäktige har tillsatt en valberedning som bland annat ska ta fram kandidater till församlingsråd i respektive församling. Församlingsrådet utses av kyrkofullmäktige bland de nominerade kandidaterna.

Nomineringen ska vara offentlig, och ha skriftligt underlag. Bifogat finns en blankett som med fördel kan användas.

De regler som styr nomineringen finns nedan:

  • Den som nominerar en kandidat ska vara röstberättigad i den församling valet avser.
  • Den som blir nominerad ska godkänna nomineringen, tillhöra någon av församlingarna i pastoratet samt vara döpt och myndig.

Nomineringsmöten genomförs enligt följande:

  • 19:e november i Arby kyrka kl. 10.00 för Arby-Hagby församling.
  • 19:e november i Voxtorp kl. 17.00 för Halltorp-Voxtorps församling.
  • 26:e november i Ljungby kyrka kl. 10.00 för Ljungby församling.
  • 28:e november i Mariagården kl. 19.00 för Karlslunda-Mortorps församling .

Det går även bra att sända nomineringsblankett till valberedningens ordförande före dessa nomineringsmöten, som i praktiken avslutar nomineringsperioden.

Varmt välkommen att nominera och delta.

Nomineringsblankett