Musikmässa

Nyhet Publicerad

22/4

Pastoratsgemensam MUSIKMÄSSA

”Från liv till liv”

av Hans-Peter Nolér

Halltorps kyrka, söndag den 22 april kl. 17:00

Pastoratets körer, solister och instrumentalister

Välkomna!

Skjuts från Karlslunda-Mortorp Ronny Söderberg: 0480 - 913