Musikgudstjänst

Nyhet Publicerad Ändrad

21/12

Fredag 21/12 19:00 Musikgudstjänst Tvärskogs församlingshem

Advents- och julsånger

Göran Nilsson, Tore V. Nilsson, prästen Jan, Ainas bilder m.fl.
Servering -välkommen!

Skjuts Gunhild Roskvist: 070-6977477