Musikgudstjänst

Nyhet Publicerad Ändrad

6/1

INSTÄLLT!

16:00 Karlslunda kyrka

Kyrkokören, barnkörerna
Jan Haglund, Elisabeth Helgesson Palm
Avtackning av kantor Elisabeth Helgesson Palm

Istället vanlig gudstjänst:

16:00 Gudstjänst Karlslunda kyrka
Jan Haglund, Elisabeth Helgesson Palm
Kyrkokören
Avtackning av kantor Elisabeth Helgesson Palm