Musikgudstjänst

Nyhet Publicerad

6/11

Söndagen efter alla helgons dag - Vårt evighetshopp

16:00 Musikgudstjänst Ljungby kyrka
Elin Sundelin, Kim Eriksen, Minu Bergman 
Mellankören och Stjärnkören
Sånger från allhelgonakantaten ”I kör med alla änglar