Advents- och julsånger

Nyhet Publicerad Ändrad

20/12

Tvärskogs församlingshemmet kl. 19:00

Ainas bilder, Börje och Elisabeth Petersson från Alsjöholm, sång och keyboard
Anna-Marie Fogelström
Kerstin Karlsson, Jan Haglund
Skjuts Gunhild Roskvist: 070-697 74 77