Musik i Södermöre

Nyhet Publicerad

9/10

Mortorps kyrka kl. 19:00

”Våra vänner Johann Sebastian &Wolfgang Amadeus”
Lajos Garlati, violin och Kerstin Karlsson, piano