Musik i Södermöre

Nyhet Publicerad

23/10

Halltorp kyrka kl. 19:00

Himlen är oskyldigt blå
Musik av Ted Gärdestad

Fantastiska kören, Ljungbykören, Con Spirito, Trecanticum och instrumentalister