Musik i Södermöre

Nyhet Publicerad

4/12

Ljungby kyrka kl. 19:00 

Änglar, stjärnor & julefrid

Anna Jonsson, sång, Kim Eriksen, piano