Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Mottagning ny kyrkoherde

19/5

Femte söndagen i påsktiden ”Att växa i tro”

10:00 Högmässa Ljungby kyrka

Mottagning och predikan kyrkoherde Richard Thörn
Mässan leds av prosten Peter Wänehag
Lars Övrenius, Minu Bergman, Kerstin Karlsson, Maria Polback, Burkhard Flögel, Gunnel Sigvardsson, Jakob Fotland Axén
Sång av pastoratets vuxenkörer, musik av Blåsarna

Sammanlyst för hela pastoratet

Kyrklunch i Sockenstugan

Anmälan senast 15/5: 0480-770400
Begränsat antal platser