Mortorps kyrkas dag

Nyhet Publicerad Ändrad

7/2

Kyndelsmässodagen - Uppenbarelsens ljus

11:00 Mortorp Högmässa
Jan Haglund, Elisabeth Helgesson Palm, Niclas Åhman

12:30 Bibelföredrag Mortorp
Jan Haglund - De 3 salighetshindren