Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Mortorps kyrkas dag

10/2

Mässa i kyrkan sön. 10/2 kl. 11.00

Haglund m.fl., Karlslunda-Mortorps kyrkokör
Sammanlyst för hela pastoratet
Kyrklunch och föredrag av Anna Edhe Malmberg om "Varför läsa kristna böcker?" & särskilt stort bokbord
Skjuts (K-M) Fröler: 070-444 53 88

Anmälan till lunchen senast 6/2  till pastorsexp. 0480 - 770 400, ange specialkost.