Mortorps kyrkas dag

Nyhet Publicerad

11/2

MÄSSA PÅ MORTORPS KYRKAS DAG

Söndag 11/2 kl. 11.00
Mortorps kyrka

Jan Haglund, kyrkokören
Välkomnande av kyrkvärd
Kyrklunch och därefter berättar Tor och Ingrid Åsman om ”Mission och hjälparbete i Nepal – kontrasternas land”

Skjuts Roskvist: 070-697 74 77