Mer än du tror

Nyhet Publicerad Ändrad

20/11, 4/12

Undervisning, upptäckter och samtal om kristen tro

Vi möts varannan vecka; 11/9, 25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12

Gamla och nya deltagare välkomna!

18:30 Tvärskogs församlingshem

Ledare: Jan Haglund
Välkomna!