Meditativ gudstjänst

Nyhet Publicerad Ändrad

24/2

Sånger från Taizé
S:t Olofs kyrka i Trekanten
Söndagar kl. 17:00

24/2 • 24/3 • 28/4

- En doft av Taizé -