Lättnader i restriktionerna

Nyhet Publicerad

Hurra! Lättnader i restriktionerna för gudstjänstlivet!

Från och med 1 juni gäller nya lite lättare restriktioner gällande Covid-19. Den stora förändringen är att vi kan samlas fler än 8 till gudstjänst i våra kyrkor. Och det gäller alla våra gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Detta innebär att våra planerade friluftsgudstjänster i sommar kan hållas som planerats. Glöm inte kaffekorgen! De enkla mässorna som vi har firat under våren kommer nu att upphöra och vi återgår från och med 6 juni till att fira högmässa som vår huvudgudstjänst. Vad gäller nattvarden blir det tyvärr ingen ändring och den delas i fortsättningen fortfarande endast under en gestalt: brödet. Under sommaren kommer de webbsända gudstjänsterna på söndagar att ha uppehåll. I stället firas sedvanlig högmässa i den kyrkan. Sommarmusik i Södermöre på onsdagarna kommer dock fortfarande att streamas men är så klart också öppen för det antal sittande som ryms i varje kyrka.

Se hemsida, månadsblad och affischering för uppdaterad information om när och var de olika gudstjänsterna sker.

Vi kan samlas upp till 50 i våra kyrkor till gudstjänst, dop, vigsel och begravning. Man kan vara några fler (upp till hundra) om man håller gudstjänsten utomhus. Med det sagt så är inte alla våra kyrkor och utomhusytor så pass stora att vi kan öppna upp för alla femtio eller hundra på alla platser. Här är hur många vi kan ta med i varje gudstjänst enligt nuvarande regler i våra kyrkor eller utomhus.

Ljungby i kyrkan: 50
Olofsgården i samlingssalen: 10
Arby i kyrkan: 40
Hagby i kyrkan: 50
Halltorp i kyrkan: 50
Voxtorp i kyrkan: 30
Karlsunda i kyrkan: 50
Mortorp i kyrkan: 40

Viktigt är att vi ser till att undvika trängsel i port och vapenhus och vid nattvardsgång. Det är fortfarande viktigt att hålla avstånd och ha tvättade händer och att stanna hemma vid minsta symptom.

Vi ser oerhört mycket fram emot att kunna ses i kyrkan igen! Vilken glädje! Vi kan samlas flera till gudstjänst! Välkomna att fira gudstjänst med din församling!

Så här ser själva regelverket ut:

Inomhus

Man får bara vara åtta (8) vid arrangemang inomhus om det saknas anvisade sittplatser. Det vill säga om man ska går runt eller stå samlade på något sätt.

Kommentar: För vår del är det främst aktuellt vid guidningar. Detta gäller också för festlokaler. Därför väljer vi att inte heller nu hyra/låna ut församlingens lokaler till dopkalas, minnestunder och andra samlingar.

Man får vara femtio (50) vid arrangemang inomhus såsom gudstjänst, konsert och andra samlingar om det finns utrymme för anvisade sittplatser med minst en meters avstånd till andra platser.

Kommentar: Vi kommer markera platser i våra kyrkbänkar med gröna lappar där församlingen anmodas ta plats. Är man ett sällskap, exempelvis familj, som brukar vara tillsammans får man sitta ihop max fyra personer och om man har minst en meters avstånd till övriga sittande.

Utomhus

Man får vara hundra (100) vid arrangemang utomhus om det saknas anvisade sittplatser. Dock krävs att det finns minst fem kvadratmeters yta tillgänglig per person.

Kommentar: Önskar man boka dop eller vigsel utomhus får man vara medveten om att vi på alla platser inte kan uppbåda så stor yta att vara på.

Man får vara femhundra (500) vid arrangemang utomhus om det finns anvisade sittplatser med minst en meters avstånd till andra platser.

Kommentar: Det här kommer inte att vara applicerbart i Södermöre pastorat. Vi planerar inte några arrangemang för så stor församling och dessutom har vi inte så många stolar.