Kyrkovalet 2021

Nyhet Publicerad Ändrad

Det är viktigt att du röstar vid kyrkovalet den 19 september!

RÖSTBERÄTTIGAD ÄR DEN som är 16 år (senast på valdagen), medlem i svenska kyrkan och folkbokförd i Sverige. Nästan fem miljoner personer har chansen att rösta. Det är tre val som ska göras. 27 000 personer kandiderar. Val till kyrkofullmäktige är det lokala valet. De som blir valda här kommer att ha ansvar för kyrkans verksamhet i det område där du bor. Val till stiftsfullmäktige gäller för vår del Växjö stift. Val till kyrkomötet som samlar kandidater från hela riket. Som medlem i svenska kyrkan är det viktigt att du röstar. De kandidater som väljs har till uppgift att förvalta kyrkoavgiften på ett bra sätt.

När du vill gifta dig, döpa ditt barn eller begrava någon nära ska kyrkans organisation vara beredd. Att kyrkan har stor betydelse i dagens moderna samhälle märks inte minst när samhället drabbas av kriser och katastrofer. Att rösta är också ett sätt att ge legitimitet åt de kandidater som blir valda. De kan ta sig an sina uppgifter och du kan ta kontakt med ”din kandidat” om det är något du
vill framföra. 

Utnyttja din rösträtt den 19/9!

SÅ RÖSTAR DU

Förtidsröstning på pastorsexpeditionen

Onsdag 15/9: Öppet kl. 13-20
Torsdag 16/9: Öppet kl. 09-12
Fredag 17/9: Öppet kl. 09-12
Lördag 18/9: Öppet kl. 09-12

Vallokaler öppna den 19 september

Arby-Hagby: Hagby församlingshem, Kyrkallén 9, Hagby:
Öppet 08-10 och 13-20

Halltorp-Voxtorp: Loftgården, Boställsvägen 4, Halltorp:
Öppet 08-14, 17-20

Karlslunda-Mortorp: Mariagården, Ödbyholmsvägen 2, Påryd:
08-14, 17-20
Tvärskogs församlingshem, Gamla Tokabovägen 9, Tvärskog:
Öppet 08-14, 17-19

Ljungby: Sockenstugan, Prästvägen 1, Ljungbyholm:
Öppet 08-10, 13-20
Olofsgården, Gamla vägen 48A, Trekanten:
Öppet 08-14, 17-20

Följande lokaler kan du rösta i på valdagen, oavsett var du bor

Tvärskogs församlingshem, Gamla Tokabovägen 9, Tvärskog:
Öppet 8-14 och 17-20

Olofsgården, Gamla vägen 48A, Trekanten:
Öppet 8-14 och 17-20

Kyrkans styrning bygger på församlingsbornas engagemang. I kyrkovalet röstar vi fram vilka som tar plats i pastoratets kyrkofullmäktige. Här möter vi några som redan är med. Var med du också!

Gunnar Olsson, 62 år

Byggnadsarbetare
Lövshult, Tvärskog

Hur är du engagerad i Södermöre pastorat?
Jag sjunger i kyrkokören i Karlslunda-Mortorp. Jag är fritidspolitiker och sitter med i kyrkofullmäktige för Centerpartiet. Vidare är jag med i Kyrkorådet och församlingsrådet för Karlslunda-Mortorps församling.

Varför är du engagerad som förtroendevald?
Kyrkan är en fin mötesplats. Jag tycker att det är härligt när människor möts och jag vill gärna vara med och ordna så att mötet blir av och att det blir bra.

Vad tänker du är kyrkans uppgift?
Musiken är en viktig när vi möts i kyrkan. Att få sjunga våra favoritpsalmer eller höra våra barn sjunga vid skolavslutning eller vid lucia är riktiga höjdpunkter. Just nu får vi tänka i nya banor. Våra körövningar via zoom under pandemin har väl
inte varit helt lyckade sångmässigt sett, men ändå lockat till mycket skratt.

Vad vill du säga till dem som skulle kunna tänka sig vara förtroendevalda?
Någon beskrev oss förtroendevalda som “möjliggörare”, det kände jag stämde in på mig. Vi behöver föryngra skaran av möjliggörare så tveka inte att engagera dig.

Josefin Claeson, 46 år

Lantbrukare med skrivbordsansvar
Vallby, Hagby

Hur är du engagerad i Södermöre pastorat?
Jag är med i Pilgrims- och vikingagrupperna i Hagby. Jag är sekreterare i Församlingsrådet i Arby-Hagby församling och ersättare i kyrkorådet. 

Varför är du engagerad som förtroendevald?
Jag har varit engagerad i kyrklig verksamhet sen tonåren. Sjungit i kör osv. Och sett verksamheten från det hållet. När jag fick frågan om att bli förtroendevald kändes det som ett naturlig steg och självklart att tacka ja. På det viset få insyn och lära sig hur "allt" fungerar och då få möjlighet att påverka.

Vad tänker du är kyrkans uppgift?
Att finnas! Att vara där när det behövs i glädje och tunga stunder. Bevara våra traditioner och vårt kulturella arv. Men även skapa nya "mötesplatser" så att det finns möjligheter för alla att hitta ett russin i kakan. Nu är det viktigt att synas. Vi
finns och vi bedriver vår huvuduppgifter, om än på ett nytt sätt.

Vad vill du säga till dem som skulle kunna tänka sig vara förtroendevalda?
Häng med och pröva på. Det blir sammanträden och det sedvanliga arbetet, men sen kommer det nya grejer. Du kommer att lära dig massor, (förhoppningsvis snart) få träffa nya människor och samtidigt se till att vår kyrka lever vidare och finns där för alla. Man kan inte göra allt, men alla kan hjälpas åt.

Jessica Adelsjö, 40 år

Kommunikatör och förskollärarstudent
Ljungbyholm

Hur är du engagerad i Södermöre pastorat?
Jag är kyrkbänksnötare och ledamot i församlingsrådet i Ljungby församling. 

Varför är du engagerad som förtroendevald?
Jag tror att församlingslivet och kyrkans verksamhet är eller åtminstone kan bli mycket betydelsefullt, inte bara för oss som redan frekvent besöker kyrkan, utan för hela bygden beroende på vad vi erbjuder för verksamhet och hur. Detta har jag
som förtroendevald i församlingsrådet möjlighet att påverka. Sedan känner jag att det inte alltid kan vara upp till "alla andra" att fixa en attraktiv kyrka och församling full av liv, utan att jag själv vill och behöver ta ansvar. Dessutom tror jag att jag
kommer ha stor glädje av denna erfarenhet om jag skulle besluta mig för att söka jobb som församlingspedagog när jag är klar med mina studier.

Vad tänker du är kyrkans uppgift?
Att sprida evangeliet, visa vem Kristus var och är samt vad kristlig kärlek innebär i ett samhälle av idag, till exempel genom att föredömligt vara en stöttepelare i samhället i stort och för den enskilde individen. Detta känns särskilt viktigt i dessa
svåra och utmanande tider.

Hur vill du bidra?
Som småbarnsförälder och blivande förskollärare, eller rentav kanske blivande församlingspedagog vill jag särskilt slå vakt om och framhålla frågor och beslut som kan ligga i barnfamiljens, barns och yngre församlingsmedlemmars intresse. Jag vill särskilt försöka bidra till att barn och ungdomar samt deras föräldrar känner sig välkomna i kyrkan och upplever att just vårt pastorat har en församling och ett församlingsliv som tilltalar dem.

Vad vill du säga till dem som skulle kunna tänka sig vara förtroendevalda?
Vill du bygga en Kristi församling full av liv, samt har tankar och idéer om hur församlingens verksamhet och gudstjänstliv bör se ut och fungera? - Passa på, ta chansen att påverka och bidra i din församling!