Kyrkan är öppen - inga gudstjänster

Nyhet Publicerad

..tills vidare

För att inte bidra till smittspridningen av Corona-viruset ställer Södermöre pastorat nu in alla gudstjänster.

Gå in på din kammare, manar Jesus oss, och be till din Fader som ser i det fördolda!

Gå inte nära, håll avstånd - men gå gärna ut! manar Folkhälsomyndigheten.

Nu har vi hamnat i ett läge där att dessa två uppmaningar måste kombineras. Vi kan inte fira gudstjänster i våra kyrkor så folk samlas och virus riskerar att spridas. Därför kommer vi framöver inte hålla några gudstjänster i vanlig mening i våra kyrkor i Södermöre pastorat. Just för att värna människorna och hälsan. Det är liv och hopp vi vill sprida, inte ohälsa och död.

Men, med det sagt, så kommer vi fortsätta ha kyrkorna öppna så man kan komma in och sitta ner i stillheten, be och tända ljus. Personal kommer finnas på plats vissa timmar.

Vi kommer också ändå ringa i klockorna på utsatt gudstjänsttid i kyrkorna som vanligt. Präst och annan personal kommer då vara i kyrkan för att upprätthålla gudstjänstrytmen i kyrkorna och be för våra församlingar, alla människor och alla som lider och hela vår värld. Dela den bönen med oss, och vi ska skapa vägar så vi kan mötas där - fast på avstånd.

Vid klockringning

Stanna upp och be där du står! Ladda ner böner att be

För påskdagarna ska vi bygga ett upplägg där vi undviker samlingen vid ett givet klockslag, men samtidigt behåller möjligheten att besöka en kyrka under påsktiden. Håll ihop, håll avstånd och håll ut.

Så: istället för att gå till kyrkan när klockorna ringer till gudstjänst gå istället in på din kammare var med i bönen där ni är.

På så sätt följer vi både Jesus och Folkhälsomyndighetens uppmaningar och både sparar och spirar liv.

Vi vill inte att församlingen samlas fysiskt på samma plats, vi behöver ta vårt ansvar och hindra smittspridning

Men vi ska heller inte sluta fira gudstjänst, nu behövs verkligen gudstjänsten, bönen och ropet till Gud.

Kyrkan är öppen

ARBY-HAGBY, HALLTORP-VOXTORP

Kyrkan är öppen

KARLSLUNDA - MORTORP