Kristi himmelsfärds dag

Nyhet Publicerad

13/5

Kristi himmelsfärds dag - Herre över allting

Gökottorna inställda

10:00 Enkel mässa Ljungby kyrka
Jakob Axén, Burkhard Flögel

11:00 Enkel mässa Arby kyrka
Ove Carlsson, Minu Bergman

11:00 Enkel mässa Mortorps kyrka
Jan Haglund, Elisabeth Helgesson Palm