Klassiker

Nyhet Publicerad Ändrad

Peptalk: 13/4

Utmana dig själv och gör en svenskkyrklig klassiker

En svenskkyrklig klassiker är en inbjudan att under ett kalenderår upptäcka delar av kyrkans tro och liv. Innehållet är enkelt och centralt. Det handlar om att be, läsa Bibeln, fira gudstjänst och träna sin omtanke om andra. Tanken är att alla ska kunna genomföra en klassiker utifrån förutsättningarna i en vanlig församling och ett hem där det finns en bibel och en psalmbok. Annars går ju sådana att låna i de flesta församlingar.

Hämta foldern i någon av våra kyrkor, hör av dig till församlingen eller ladda ner den här >.

Prisutdelning på Trettondedagen 2023 för er som klarat det!

Samtalskvällar inför svenskkyrklig klassiker

PEPTALK!

Onsdagar kl. 18:45 (efter Vespern)
Sockenstugan Ljungbyholm

2 mars - om bönen
Richard Thörn, kyrkoherde Södermöre
16 mars - om Bibel och bibelläsning
Magnus Johansson, kyrkoherde Mönsterås
30 mars - om gudstjänst
Gabriel Norrgård, kyrkoherde Karlskrona
13 april - om omtanke
Elna Scherman, diakoniassistent Södermöre & sjuksköterska

Kyrkans klassiker innebär att under ett kalenderår

Gudstjänst

Delta i tolv (12) gudstjänster, helst på helgen (söndag eller röd helgdag). Fyra av dessa tillfällen är bestämda på förhand: juldag, skärtorsdag, långfredag, påskdag. Övriga är valfria. Att fokusera på helgen har sin bakgrund i att söndagen är kyrkans speciella dag eftersom Jesus uppstod på en söndag. I helgernas gudstjänster stämmer Gud möte med sin församling. Att jul och påsk särskilt lyfts fram har sin bakgrund i dessa helgers centrala ställning och budskap i den kristna tron.

Bibel

Läsa ett urval i de cirka 30 bibeltexter som Svenska kyrkans biskopar anger som omistliga. Bibelns unika ställning i kyrkan bygger på tron att i dess berättelser finns Guds ord och uppenbarelse till människor i alla tider. En enkel bibelläsningsmetod finns på baksidan av foldern.

Bön

Pröva på att be varje dag/kväll under två månader. Bönen är trons modersmål, ett hjärtats samtal med Gud. Att be morgon- eller aftonbön är en god vana för att samla ihop sig och sina tankar inför dagen som kommer eller dagen som blev. En enkel andaktshjälp finns på baksidan av foldern.

Omtanke

Gör till en vana att då och då – antingen hemma eller i kyrkans ljusbärare – tända ett ljus för någon som du vet har det jobbigt. Att tänka på andra är ett sätt att be för andra.

Det finns flera skäl att lära känna sin kyrka

  • Kanske vill du utforska vad kristen tro handlar om.
  • Kanske ska en ungdom i din närhet konfirmeras och du vill veta mer.
  • Kanske är du ombedd att vara dopfadder och skulle vilja förbereda dig.
  • Kanske undrar du vad kristen tro är och vad kyrkan firar en helt vanlig söndag.

Oavsett vilket - Kyrkans klassiker är något för dig!

Hur gör man?

  1. Ladda ned pdf-foldern här >.
  2. Skriv ut pdf-en ”Kyrkans klassiker” (gärna med dubbelsidig utskrift), vik ihop den.
  3. Skriv namn och datum på framsida. Nu är du igång och har ett kalenderår på dig att genomföra din klassiker.
  4. Klassikern består i bön, bibelläsning, gudstjänstbesök och omtanke. Du väljer själv hur du lägger upp din klassiker. Det enda som krävs är att de fyra fasta gudstjänstalternativen (jul, skärtorsdag, långfredag, påsknatt/-dag) inkluderas och att klassikern pågår under ett kalenderår.
  5. När du är klar. Håll utkik på vår webbsida och affischer om när det blir prisutdelning!