Karlslunda kyrkas dag

Nyhet Publicerad

20/9

20/9 Högmässa kl. 11:00

Karlslunda kyrka
Bengt-Olof Roos
Solosång Britt-Marie Ottosson

Kyrkkaffe och föredrag
Bengt-Olof Roos
Med glimten i ögat - en Roos berättar om sitt liv som präst

Välkomna - vi håller corona-distans!