Karlslunda kyrkas dag

Nyhet Publicerad

26/9

Sön. 26/9 kl. 11:00 Mässa i Karlslunda kyrka

Haglund

Kyrklunch & Susanne Lundström från Kalmar stadsmission som berättar om deras verksamhet.

Anmälan till lunchen senast 23/9 till pastorsexpeditionen: 0480-770 400
Ange ev. laktos/gluten.

Välkomna!