Karlslunda kyrka 200 år

Nyhet Publicerad Ändrad

16/9

Gemensam mässa för hela Södermöre pastorat

Söndag 16/9 Karlslunda kyrka kl. 11.00

Biskop em. Jan-Olof Johansson m.fl.
Kyrkokören, stråktrio och trumpet

Kyrklunch och föredrag av teologie doktor Peter Bexell
När periferin fick ett centrum - Karlslunda kyrka

Kyrkskjuts för Karlslunda-Mortorp Agneta Cedergren: 0480 - 350 05

Anmälan för lunchen till expeditionen senast 12/9: 0480-770 400

Välkomna!