Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

John F Carlssons stiftelse

Senast 31 oktober

För barn och ungdom i Ljungby församling

Stiftelsens ändamål är

  • att vid behov materiellt stödja barn och ungdom från församlingen
  • att förbättra möjligheterna för och stimulera barn och ungdom från församlingen att deltaga i kristna, kulturella och idrottsliga aktiviteter
  • att förbättra och befrämja barns och ungdoms fostran genom studier
  • att stödja familjer med barn med handikapp

Ansökan om bidrag skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 oktober 2018 under adress:

LJUNGBY FÖRSAMLING
Prästvägen 1
388 32 LJUNGBYHOLM