John F Carlssons stiftelse

Nyhet Publicerad Ändrad

Senast 31 oktober

För barn och ungdom i Ljungby församling

Stiftelsens ändamål är

  • att vid behov materiellt stödja barn och ungdom från församlingen
  • att förbättra möjligheterna för och stimulera barn och ungdom från församlingen att deltaga i kristna, kulturella och idrottsliga aktiviteter
  • att förbättra och befrämja barns och ungdoms fostran genom studier
  • att stödja familjer med barn med handikapp

Ansökan sker genom att skicka ett personligt brev senast den 31 oktober till:

LJUNGBY FÖRSAMLING
Prästvägen 1
388 32 LJUNGBYHOLM

eller via mail till: sodermore.pastorat@svenskakyrkan.se