Johanneskretsen

Nyhet Publicerad

13/3

14.00 i Loftgården

”Genom tron allena”, Ove Carlsson
Lotteri, andakt, servering. Välkommen!