Inbjudan till en kväll om gudstjänster

Nyhet Publicerad

22/1

Vi vänder oss till församlingsråd, kyrkvärdar, gudstjänstgrupper, körsångare och andra intresserade av gudstjänst.

Utbildningskväll om gudstjänsten den 22 januari kl. 18.30–21.00 i Ljungbyholm

Gudstjänsten är det som gör församlingen tydligast för omvärlden. I gudstjänstens gemenskap, bön och lovsång (och sakrament) talar Gud till oss. Gudstjänsten är församlingens gudstjänst. När vi samlas i Jesu namn är han mitt ibland oss. Vi, förtroendevalda, engagerade och anställda har gemensamt ansvar för gudstjänstlivet i våra kyrkor.

Södermöre pastorat startar nu ett pilotprojekt inom Växjö stift, där vi tillsammans utformar gudstjänster som inte är beroende av anställda. Lekmannaledda gudstjänster eller Söndagsbön är en gudstjänst där engagerade tillsammans tar ansvar för en gudstjänst lokalt. Kvällen ger utbildning, ramar, och möjligheter att i det lilla formatet genomföra livsnära gudstjänster.

Ansvariga medverkande i kvällen är

Lars Graaf, kyrkoherde i Södermöre pastorat
Gustav Lundborg, stiftsadjunkt med ansvar över gudstjänstfrågor
Bengt-Olof Roos, fd. kyrkoherde med bred församlingserfarenhet
Henrik Polback, fd. missionär och utbildare av lokalt engagerade.

Anmälan till expeditionen senast den 15/1

Tel: 0480-770400 eller mail sodermore.pastorat@svenskakyrkan.se