Hopp och liv trots restriktioner!

Nyhet Publicerad

I och med nya strängare restriktioner försvåras tillvaron ytterligare för många. De redan trötta blir tröttare och de som hållit ångan uppe hittills tappar geisten. Vi som kyrka i Södermöre pastorat finns till för varandra och har ett ansvar att stötta och hjälpa där det är tungt. Vi lever av en tro som inte knäcker det brutna strået och inte släcker den tynande lågan. Tvärtom – den tro vi har vill söka liv och kraft i det torra och till synes fruktlösa. Evangeliet om Jesus Kristus handlar om hopp i det förtvivlade. Vi får dessa restriktioner över oss i brytningstiden kring advent. Nu är det vad engelsmännen kallar kingdom season – tiden för Guds rike. Närmast har vi domsöndagen för våra ögon; Kristi återkomst i härlighet. Skapelsen får fullbordas och komma till sitt rätta jag i Guds helhet. Och vi får den skarpa frågan: Har du älskat? Sen kommer advent som pekar mot hoppet om den som ska komma. Ljuset i mörkret, Jesus Kristus. Han som tröstar, följer, leder och älskar och vill alla människors liv. Han är redan här!

Man ska inte behöva vara ensam – välkommen att höra av dig till oss om du eller någon i din närhet behöver kontakt; samtal, tröst eller förbön! Låt oss hjälpa varandra och inte tappa modet!

Våra kyrkor är fortsatt öppna för bön och ljuständning. Vi fortsätter ringa i klockorna varje kväll kl 18 för att påminna oss att stanna upp i bönen och eftertanke. Klockringningen vill uppmärksamma oss på att livet är större än vi ser och att Gud söker oss och vandrar vid vår sida i allt.

De nya restriktionerna tvingar också församlingarna att ställa om i gudstjänstliv och verksamheter. Så här har vi planerat för de kommande veckorna:

 • Vi kommer fortsätta fira gudstjänst i våra kyrkor enligt planerat schema. Dock kommer formen vara en kortare och enklare mässa och vi kommer inte ha med några solister eller körer i gudstjänsten. Antalet tillåtna deltagare i bänkarna kommer vara färre igen – se nedan. Nattvarden delas endast i brödets form som tidigare. Mässan i Ljungby kyrka kl 10 kommer att streamas på vår youtube-kanal varje vecka.
 • För de som inte vill komma till gudstjänsten men längtar efter att ta emot Kristus i nattvaden erbjuder vi återigen möjligheten till +enkom+ (enskild kommunion) i varje kyrka efter varje mässa. Präst finns kvar en halvtimme efter mässan för att tillgodose detta.
 • Bönelivet med morgonböner, bönestunder och vesper fortsätter.
 • Musik i Södermöre ställs in helt. Dock kommer vi att spela in och sända konserten med Pernilla Ingvarsdotter och Tor Borgén den 25 november. Välkomna att titta!
 • All verksamhet ställs in eller ställs ut. Ingen verksamhet kommer att ske inomhus. Körövningar ställs in. Somligt kommer att ändra form och ske utomhus. Ansvarig ledare hör av sig eller ser till att hemsidan har rätt information. Verksamhet som sker utomhus – till exempel pilgrimsvandringar och promenadgemenskap – fortsätter som planerat.
 • Vi serverar inget kyrkkaffe eller fika under perioden.
 • Konfirmander och ungdomsgrupp kommer att fortsätta men under lite andra former. Personalen kommunicerar direkt med dem som berörs.
 • Bokade dop kommer att firas. Men med restriktionen att endast närmaste familjen får närvara i kyrkan. Detta i linje att undvika vistas med och vara i kontakt med andra personer än de man bor tillsammans med.
 • Bokade vigslar kommer att firas. Men med restriktionen att endast närmaste familj får närvara i kyrkan. Detta i linje att undvika vistas med och vara i kontakt med andra personer än de man bor tillsammans med.
 • Vi bokar inga nya dop eller vigslar under perioden.
 • Vi lånar och hyr inte ut våra lokaler under perioden.
 • Begravningar firas som vanligt men med restriktioner på antalet närvarande i kyrkorummet. Se nedan (samma nivå som för gudstjänsterna)
 • Personal får arbeta hemifrån så mycket som det är möjligt utifrån givna uppgifter och planering.
 • Expeditionen håller öppet som vanligt men tar endast emot bokade besök. Ring för bokning. Kan ju också vara så att den som sökt arbetar hemifrån just den dagen.

Vi återgår till de snävare begränsningarna för antalet deltagare i våra kyrkor, siffran gäller antalet besökare i kyrkbänken vid gudstjänst och begravning:

 • Ljungby kyrka
  • Stora kyrkan: 35
  • Lillkyrkan: 15
 •  S:t Olof: 20
 • Arby: 25
 • Hagby 20
 • Halltorp 25
 • Voxtorp 20
 • Karlslunda 25
 • Mortorp 25

Richard Thörn, kyrkoherde