Gudstjänst (föredrag inställt)

Nyhet Publicerad Ändrad

15/3

Föredraget med Johan Kårlin efter gudstjänsten i S:t Olof är inställt.

 Tredje söndagen i fastan - Kampen mot ondskan

Gudstjänsten kvarstår! Vi behöver bara vidta några enkla åtgärder och vara mer noggranna än vanligt:

Vid mässans fridshälsning önskar vi att den sker på avstånd med en vinkning, bugning eller bara ett ögonkast.

En noggrann handhygien är självklar och av vikt för den som tjänstgör men också för gudstjänstdeltagarna. Vi hostar och nyser i näsduk eller i armvecket.

MEDITATIV GUDSTJÄNST

S:t Olofs kyrka kl. 16:00
Meditativ gudstjänst i Taizés anda
Jakob F Axén, Burkhard Flögel
Gunnel Sigvardsson, Con Spirito

FÖREDRAG INSTÄLLT PÅ grund av coronaviruset

Föredraget med Johan Kårlin efter gudstjänsten i S:t Olof är inställt.

 Johan Kårlin återkommer till hösten.

Jesu ord i liv och handling - om S:ta Clara kyrka
Johan Kårlin
Komminister i Förlösa-Kläckeberga församling
Kyrkkaffe, välkomna!