Gökottor

Nyhet Publicerad

18/5

Kristi himmelfärdsdag - Herre över allting

08:00 Gökotta vid Höka-Damas jordkula, Halltorp
Gudstjänst, Haglund
Medtag egen stol och eget fika
Skjuts: David Carlsson 073-7009688
Vägbeskrivning: Åk norrut genom Tvärskog. Fortsätt till skylten Alsjöholm/Långaström, håll till vänster. Åk nästan till Långaström. Håll till höger (Nybrovägen). Åk förbi Halltorpsgården. Fortsätt fram till skylten Igersdela 2. Ta där den lilla vägen till VÄNSTER och efter ca 700 meter är du framme vid HÖKA-DAMAS JORDKULA.
Välkommen!
Karlslunda-Mortorps församling och Mortorps hembygdsförening

08:00 Gökotta vid Bovestugan, Arby kyrka
Vid regn är gudstjänsten inne i Arby kyrka. Medtag egen kaffekorg.
Sammanlyst för Arby-Hagby & Halltorp-Voxtorp.
Ove Carlsson, Minu Bergman
Samuel Petersson, violin

08:00 Gökotta vid ån, Ljungby kyrka
Ta med din egen fika.
Vid dåligt väder inne i Ljungby kyrka
Lars Ström, Burkhart Flögel