Gemensam kvällsmat

Nyhet Publicerad Ändrad

21/5

18:30 Sockenstugan

Kom och ät middag innan allsången. 40 kr.
Anmälan: senast söndag 2 dagar före: kim.eriksen@svenskakyrkan.se

19:00 Allsång Sockenstugan