Friluftsgudstjänster

Nyhet Publicerad

22/7

Söndag 22/7 8:e söndagen efter trefaldighet ”Andlig klarsyn”

10.00 Friluftsgudstjänst Trekanten

Bengt-Olof Roos, vid flerfamiljshusen på Tvebetsgatan

17.00 Friluftsmässa Sallanders hage

Göran Andersson
Kör ner till Vita sand och följ sedan skyltar