Friluftsgudstjänster

Nyhet Publicerad Ändrad

Sommaren 2020

Ta med egen kaffekorg, nåt att sitta på och gärna en egen psalmbok! Vid regn inställt.

Söndag 7/6 kl. 11:00 Karlslunda

Vid kyrkan, för små och stora, Jan Haglund, Matilda Norlöv, Emma Svärd

Lördag 20/6 kl. 11:00 Karlslunda

Vid hembygdsgården, Ove Carlsson, Minu Bergman

Lördag 20/6 kl. 16:00 Värnaby

Obs tiden! Ove Carlsson, Minu Bergman

Söndag 28/6 kl. 14:30 Tvärskog

Pilgrimsvandring från S:t Sigfrids kyrka till Sigfrids källa
Tillsammans med Nybro pastorat
Ove Carlsson, Mildred Fischer, I Jonsson

Söndag 28/6 kl. 14:00 Sigfrids källa

Ove Carlsson, Minu Bergman

Söndag 5/7 kl. 14:00 Arby

Kyrkbackspredikan, Ove Carlsson, Burkhard Flögel

Söndag 12/7 kl. 10:00 Ljungby

Vid Sockenmagasinet, Jakob Axén, Burkhard Flögel

Söndag 12/7 kl. 14:00 Tvärskog

Vid hembygdsgården, Sölve Hjalmarsson, Burkhard Flögel

Söndag 19/7 kl. 16:00 S:t Olof

Vid kyrkan, Ove Carlsson, Burkhard Flögel

Söndag 26/7 kl. 14:00 Sallanders hage

Jan Haglund, Klas Magnusson

Söndag 9/8 kl. 14:00 Mortorp

Vid Halltorps gård, Jan Haglund, Burkhard Flögel

Söndag 9/8 kl. 17:00 Ölvingstorp

Richard Thörn, Burkhard Flögel

Söndag 23/8 kl. 16:00 Trekanten

Vid motionsslingan, Jan Haglund, Burkhard Flögel