Friluftsgudstjänster

Nyhet Publicerad Ändrad

Maj

Söndag 12/5 Fjärde söndagen i påsktiden ”Vägen till livet”

17:00 Friluftsgudstjänst Värnanäs
Ove Carlsson, Minu Bergman
Sammanlyst för Arby-Hagby Halltorp-Voxtorp
Kinesiska lusthuset, Fantastiska kören
Enkel förtäring med kyrkkaffe

Lördag 18/5 Tvärskogsdagen

10:00 Friluftsgudstjänst Tvärskogsskolan
Jan Haglund, Kerstin Karlsson
Tvärskogsdagen, sång av barnkören
Skjuts Jonas Fröler: 070-44 45 388

Torsdag 30/5 Kristi himmelfärds dag ”Herre över allting”

08:00 Friluftsgudstjänst Ekenäs
Ove Carlsson, Minu Bergman
Gökotta vid vattnet hos Berit Arvidsson i Ekenäs
Se affisch och skylt utmed vägen ned till Ekenäs
Medtag egen kaffekorg, Lajos,Garlati, violin

08:00 Friluftsgudstjänst Ljungbyholm
Jakob Fotland Axén, Lars Övrenius
Gökotta vid ån nere vid Sockenstugan, Ljungbykören