Friluftsgudstjänster

Nyhet Publicerad

23/6

Lördag 23/6

11.00 Friluftsgudstjänst Påryd

Jan Haglund, vid Hembygdsgården
Skjuts: Ingegerd Patrikson: 070-258 28 36

14.00 Friluftsgudstjänst Värnabystugan

Ove Carlsson